Vajalikud vahendid:

Kärbsepiits, vastuste lehed/tähekaardid/numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Seinale on kinnitatud vastustelehed
2. Õpilased on kahes kolonnis, esimestel käes kärbsepiitsad.
3. Õpetaja ütleb küsimuse ja õpilased löövad kärbsepiitsaga sobivale vastuselehele.
4. Kärbsepiits antakse nüüd järgmisele õpilasele ja ise minnakse kolonni lõppu.
5. Võidab võistkond, kes saab kõige rohkem õigeid vastuseid.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles saab mängu kasutada näiteks lauselõpumärkide, kaas- ja sulghäälikute või i ja j õppimisel.
– Matemaatikas kasutada näiteks peastarvutamisel.
– Inglise keeles eessõnade õppimisel või vene keeles sõnade soo määramisel.