Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased tõmbavad loosiga õpetaja poolt eelnevalt ette valmistatud kahekohaliste arvude sedelite seast endale ühs või lasta õpilastel ise valida ja vihikusse kirjutada kahekohaline arv (võib ette anda ka tingimusi, nt pole täiskümme)
  2. Õpilased liiguvad ringi ning leiavad omale paarilise, kellel on samuti kahekohaline arv.
  3. Kumbki õpilane korrutab kirjalikult enda arvu sõbra arvuga ning seejärel kontrollivad saadud vastuseid.
  4. Kui vastus on õige, liiguvad edasi ja leiavad uue paarilise. Vale vastuse korral otsivad viga.