Tegevuse kirjeldus:

  1. Lasta lastel loosiga tõmmata õpetaja poolt eelnevalt ette valmistatud kahekohaliste arvude sedelite seast endale üks või lasta lastel ise valida ja vihikusse kirjutada kahekohaline arv (võib ette anda ka tingimusi, nt pole täiskümme)
  2. Lapsed liiguvad klassis ringi ning leiavad omale paarilise, kellel on samuti kahekohaline arv.
  3. Kumbki laps korrutab kirjalikult enda arvu sõbra arvuga ning seejärel kontrollivad saadud vastuseid.
  4. Kui vastus on õige, liiguvad edasi ja leiavad uue paarilise. Vale vastuse korral otsivad viga.