Vajalikud vahendid:

Tähekaardid, vihik, koridor

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased on klassis vihikuga.
  2. Õpetaja märguande peale õpilased jooskevad koridori tähti otsima. Leides tähe, teevad sealt harjutuse ning jätavad tähe meelde. ‘
  3. Jookstakse tagasi klassi ja kirjutatakse täht vihikusse.
  4. Joostakse nii kaua, kuni 10 tähte kokku on leitud ja vihikusse kirjutatud.
  5. Hiljem mõeldakse välja leitud tähti kasutades sõna. Sõna pannakse ainsusesse ja mitmusesse.

Veel võimalusi:

Võib ette anda teema, mis sõnu nad peavad välja mõtlema ja sellele vastavalt tähti otsima. Näiteks loodusõpetuse mõisted.