Vajalikud vahendid:

Lühikesed jutukesed seinal

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja paneb mängualal nähtavatele kohtadele 4-5 etteütluse teksti.
2. Õpilane valib neist enda jaoks lähima teksti, loeb esimese lause ning läheb kiiresti oma kohale seda lauset vihikusse kirjutama.
3. Seejärel läheb õpilane järgmise lause „jahile“, et kogu jutuke vihikusse kirja saaks.

Erinevad võimalused:

– Võimalik teha paaristööna. Üks õpilane jookseb ja “toob” laua juurde lause, teine õpilane kirjutab. Järgmise lause toob istunud õpilane.

– Seintelt kogutakse erinevaid sõnu. Kui kõik sõnad on olemas, antakse lünkteksti, kuhu sõnad paigutada.