Vajalikud vahendid:

Paberist välja lõigatud kontrolltööks kordamise küsimused, igale õpilasele liim, vihik/paber ja kirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

  1. Prindi igat kontrolltöö kordamise küsimust välja mitu tükki. Mida rohkem erinevaid küsimusi on, seda parem on. Lõika iga küsimus eraldi välja ning paiguta need tagurpidi näiteks klassi ette õpetaja lauale, koridori aknalauale või õue.
  2. Õpilased liiguvad kokkulepitud viisil küsimuste juurde, näiteks joostes või tagurpidi kõndides, valivad pimesi endale ühe küsimuse, liimivad selle enda laua juures vihikusse ja kirjutavad kõrvale vastuse. Kui küsimusele vastatud, minnakse uue küsimuse järgi. Küsimused vihikus ei tohi korduda.
  3. Lepitakse kokku, mitmele küsimusele tuleb vastata.

Näpunäited:

  • Küsimused võib jagada näiteks viide erinevasse kohta, igas “jaamas” ühtemoodi küsimused. “Jaamade” kohta võib anda vihjeid ja õpilased peavad ise otsima kuhu küsimused on peidetud.