Vajalikud vahendid:

Jäätisepulgad

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased jaotatakse 2-3 rühma.
2. Iga õpilane saab vähemalt 1 jäätisepulga.
3. Iga rühma ülesanne on jäätisepulkadest moodustada õpetaja poolt öeldud element.
4. Õpilased lisavad oma pulga kordamööda elemendile ja lõpuks peab moodustuma terviklik element.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles saab moodustada näiteks tähestiku tähti või teemakohaseid pilte.
– Matemaatikas saab kokku panna tehteid, numbreid, valemeid ja mõisteid.
– Loodusainetes on võimalus moodustada pilte loomadest ja taimedest.
– Võõrkeeles saab luua pilte vastavalt õpitavale sõnavarale, nt kujundid.