Tegevuse kirjeldus:

1. Üks mängijatest (või mängujuht) võtab jääkoletise rolli.
2. Jääkoletis seisab näoga seina poole, seljaga teiste mängijate poole.
3. Kui hüütakse: „Jookseme!”, hakkavad kõik teised tema selja taga ringi jooksma. „Jäätume!”, muutuvad kõik jääkujuks.
4. Jääkoletis pöörab ringi ja uurib jääkujusid. Kes liigutab, langeb mängust välja ja läheb
teistele kaasa elama ning kooris hüüdma „jookseme“ ja „jäätume!“. Kui keegi ei liiguta, siis jääkoletis kiidab neid ja pöörab uuesti ringi – keegi sel korral välja ei lange.
5. Kes viimasena mängu jääb, on võitja.