Erinevad vahendid:

1. Traditsioonilise tooli asemel on koolides võimalik kasutada erinevaid istumisvariante. Üks võimalus on suur pall. See peab olema õpilase kasvule vastav ning kogemused on näidanud, et kõige paremini töötab pallidega selline klassiruum, kus õpilased on vaid mõne tunni päevast, näiteks mõni keeletunni ruum. Õpilasel võiks olla aga alati võimalus võtta istumiseks tool.
2. Tasakaalupadi on teine ning veidi kergemini liigutatav ja hoiustatav vahend. Selle saab asetada soovi korral toolile. Hästi toimib näiteks klassiruumis 5-10 padja kasutamine.
3. Suuremate laste puhul saab kasutada tunni ajal seismist, kui asetada tool lauale ning vajalik töövahend toolile.
4. Arutelusid on hea läbi viia ka ringis või hoopis põrandal istudes. Võimalusel on soovitatav viia mõned õpitegevused üle õue, kus istumiseks on sageli hoopis teised variandid.