Tegevuse kirjeldus:

  1. Kõik võtavad ringi. Parema käega haaravad kellegi teise paremast käest, kuid mitte selle õpilase käest, kes seisab nende kõrval.
  2. Samamoodi vasaku käega- haaravad selle õpilase vasakust käest, kes ei ole otseselt nende kõrval.
  3. Nüüd püüavad end lahti harutada. Kui õpilasi on väga palju, teha 2 gruppi.