Tegevuse kirjeldus:

1. Kaks õpilast lähevad ukse taha või õues keeravad selja. Teised võtavad paaridesse. Iga paar lepib omavahel kokku ühe liigutuse ja jätavad selle meelde.

2. Seejärel seisavad õpilased ringikujuliselt, nii et paarid ei oleks kõrvuti. Nüüd kutsutakse ukse tagant sisse kaks õpilast, kes hakkavad kordamööda arvama, millised paarid omavahel kokku sobivad.

3. Korraga saab näidata kahe õpilase suunas, kes hakkavad liigutusi tegema. Kui õpilased, kelle peale ringi keskel oleva mängija suunas, teevad sarnast liigutust, lahkuvad nad ringist ja ringi keskel olev mängija saab ühe punkti.

4. Kuna mängija arvas õigesti, siis ta saab veelkord arvata. Mäng jätkub, kuni kõik mängijad on ringist lahkunud ja paarid leitud.