Vajalikud vahendid:

Asukohtade märgistused

Tegevuse kirjeldus:

1. Mängualal on märgistatud 3 asukohta „õhk“, „maismaa“, „vesi“.
2. Õpetaja nimetab erinevaid nimetusi (loomi, linde, taimi jt).
3. Õpilased liiguvad sobivasse kohta, kus vastav loom elab või taim kasvab, ning põhjendavad oma valikut.

Erinevad võimalused:

– Märgistatud asukohad võivad kanda ka nimetusi „taimtoiduline“, „loomtoiduline“, „segatoiduline“ jt.
– Mängu on võimalik mängida ka ilma asukohti märgistamata. Näiteks, kui nähtus/elusolend on enamasti õhus, peavad õpilased toolile ronima, kui maismaal, peavad kükitama.