Vajalikud vahendid:

Tabelid, kirjutusvahendid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased töötavad rühmas ja otsivad lugemispalast nimisõnu, tegusõnu ja omadussõnu.
2. Igale rühmale on paigutatud koridori seinale või õues puudele-kividele, tabelid.
3. Õpetaja ütleb sõnaliigi, mille sõnad õpilased tabelisse kirjutavad.
4. Tabelisse saab kirjutada kordamööda, et kõik lapsed liikuda saaksid.

Erinevad võimalused:

– Tabeli juurde ja tagasi liikumisel on tarvis imiteerida selle looma liikumist, kelle pilti õpetaja näitab (tähekaartide pildid).