Hea õpetaja! Õuesõpe aitab kujundava koolihoovi ja lähedal asuva pargi… 

… õppelaboriks,
… avatud õpikuks,
… ruumiliste kujundite leiupaigaks,
… ilmajaamaks,
… keha kui tervikut toetav keskkonnaks,
… kunstisaaliks,
… uurimiskeskuseks,
… heade suhete loomise ja hoidmise taimelavaks.

Sellelt alalehelt leiad abi õuesõppega alustamiseks ja tundide läbiviimiseks: soovitused, kuidas arvestada ilmaga; ülevaate õppematerjalidest ja nende kohandamisest õuesõppele; alustamisel abiks olevad nipid ja mõned tuliuued näidistunnid, millest eeskuju võtta saaks. Head uudistamist!

Vaata kindlasti ka meie ideepanka, kust leiad Liikuma Kutsuvate Koolide õpetajate läbiproovitud tegevusi, millest paljud on õue mõeldud ja paljud teised õuele kohandatavad.

Ettevalmistus 

Mõtle enda jaoks läbi, kas sa soovid teha õuetunde pisteliselt ja väikese etteteatamisega või paned paika kindlad päevad nädalas või kuus, mil sa tunnid õues läbi viid, ilmast jm teguritest hoolimata.

Valmista ka oma õpilasi aegsasti ette, et sellised tunnid on sel kuul või nüüd kohe-kohe algamas. Kui te ei ole varem sinu tundides õues käinud, võib see, kui kuulutad õuesõppe välja vahetult enne tunni toimumist, õpilasi ehmatada.

Kindlasti soovitame kaaluda õuetundide puhul lõimitud õpet. Miks mitte ühildada näiteks matemaatika või eesti keele tund liikumisõpetuse tunniga?

Mõtle ka varustusele, mida õuesõppeks vajad. Liikuma Kutsuvate Koolide põhisoovitused nii sinu kui õpilaste jaoks vajalikule varustusele saad üle vaadata sellel alalehel. Sama lehte võid soovitada ka oma koolijuhile, sest kindlasti võiks kooli juhtkond ning kohalik omavalitsus õpetajaid varustusega toetada.

Ilm ja riided

Kui oled ise positiivne ja rõõmus ning motiveeritud ka vilu ja vihmase ilma  korral õue liikuma, ei pane ilmamuutust tähele ka õpilased, vaid on keskendunud tunni teemale.

Väga oluline on nii laste kui vanematega läbi arutada, milliste riiete ja jalanõudega on õpilasel hea mugav õues õppida (tuulekindel, vihmakindel, määrdumiskindel, soe riietus). Nii nagu õpilastel, on ka sinul oluline riietele tähelepanu pöörata, sest kui hakkab külm ja jalad saavad märjaks, ei ole tunni läbiviimine õues üldsegi nauditav. 

Hea on leppida õuesõppetundides kokku vahetusriiete kasutamine. Nii ei pea muretsema nende määrdumise pärast.

Vihmavari sobib hästi klassikaaslastega teatrisse minekuks, aga õuesõppetunnis jäägu see garderoobi oma aega ootama.

Lisaks riietusele on oluline, et kui õpilane õues tegutsemisest, saaks ta istuda – ka siis, kui vihma on sadanud. Selleks soovitame lisada vajaminevate asjade nimekirja väike kokkuvolditav istumisalus, mis maksab vaid mõne euro, kuid on väärtuslik kaaslane õuetundides kõikides kooliastmetes ja kindlasti ka väljasõitudel.

Sisekoolitused ja õuesõppe-varustuse valmistamine

Õpetajad on Liikuma Kutsuva Kooli aktiivsete ainetunni koolitustel kurtnud, et kes küll jõuab kõiki neid ilmastikukindlaid materjale valmis teha ja ära lamineerida, mida õues oleks hea aastast-aastasse kasutada.

Kui leida endale kolleegide hulgast mõttekaaslasi, siis nii tekib kindlasti rohkem mõtteid. Samas saate korraldada näiteks ühiseid materjalide valmistamise kokkusaamisi ja hiljem töö tulemusi kolleegidega jagada.

Kui koolis on Liikuma Kutsuva Kooli koolitustel või teistel õuesõpet toetavatel koolitustel käinud õpetajaid, saavad nad kamba peale kolleege juhendada. Kolleegide nippidest võiksite kokku panna ühise ideepanga, mis teeb nutikate lahenduste leidmise palju lihtsamaks. Ka õuesõppe-teemalised sisekoolitused on suureks abiks.

Kuidas alustada?

  • värske algus: miks mitte alustada pärast vaheaega kohe esimest koolipäeva õuesõppetundidega? Esimene tund võib igas aines olla vabamas vormis, et uuesti kooliellu ja kontaktõppesse sisse elada. Näiteks võib esimeses õuetunnis koguda materjali, millega järgmises tunnis juba klassiruumis edasi tegelda;
  • mitte ainult hoovis: kui koolihoov on väike, kasutage lähedal asuvaid parke või muud väliruumi;
  • istumisalused koolikotti: palu lastevanematel koolikotti kaasa panna kaalult kerged istumisalused. Kui koolimajas on õpilastel isiklikud kapid, saab need ka sinna jätta ja edaspidigi õuesõppetundides kasutusele võtta;
  • lihtsad abivahendid: kogu vahendeid, millega tööülesandeid üles riputada: pesulõksud, nöörid, kiletaskud jms. Nööre saab siduda näiteks puude vahele, mille külge pesulõksuga ülesandeid riputada;
  • kuidas kirjutada? Kirjutamiseks on hea leida horisontaalpind või valmistada papist või vineerist kirjutamisalused;
  • kiika ideepanka: erinevaid ideid, kuidas teha õuesõppeks töölehti või valmistada ette tegevusi, millega õues tunde läbi viia, leiab siitsamast ideepangast.

Näidistunnid