Vajalikud vahendid:

Paber ja pliiats

Tegevuse kirjeldus:

1. Iga õpilane joonistab vihikusse spordi, muusika ja kunsti kohta skeemi.
2. Mängualal ringi liikudes küsitakse kaasõpilaste käest nende huvialasid. Vastavatesse lahtritesse kirjutatakse õpilaste nimed.
3. Järgneb arutelu.

Erinevad võimalused:

– Koostada skeem enda aine temaatiliste elementide kohta.
– Vastavalt ainele saab temaatikat muuta ning märkida skeemi teistsugused nimetused.