Vajalikud vahendid:

Mängualale ülesanded, õpilastel vihik ja kirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

Enne alustamist võiks meelde tuletada kuidas käib kivi-paber-käärid, samal meetodil toimib ka hiiglane-võlur-päkapikk.

Hiiglane astub võluri peale-päkapikk kõditab hiiglase jalgu ja hiiglane kukub ümber-võlur võlub ära päkapiku.

Liigutused:

Hiiglane: kaks kätt kõrval ja pingutad lihased nagu jõumees,

Päkapikk: kaks kätt sirgelt üleval ja sõrmed puudutavad nagu päkapiku teravatipuline müts,

Võlur: käsi sirgelt ees üks näpp osutamas otse ette.

  1. Mänguala seintel/õues maas või puudel on sõnad (laused, tehted, ülesanded, mille õpetaja on valinud)
  2. Paarides mängivad õpilased hiiglast-päkapikku-võlurit. Võitja saab vihikuga minna mängualale otsima üht ülesannet seinalt ja lahendab selle vihikusse.
  3. Võidab see, kel mänguaja lõpuks on kõige rohkem ülesande lahendusi vihikus.