Vajalikud vahendid:

Tähekaardid, harjutuskaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Seina või puu peale on kinnitatud tähed, mille kõrval on harjutustega tähekaart või harjutuskaart.
2. Õpetaja annab õpilastele valida 3 teemakohast sõna, mille hulgast tuleb enda jaoks valida 1.
3. Õpilased peavad tähtimööda ringi liikuma ning iga tähe juures tuleb teha ühte harjutust, mis on valitud tähe kõrval oleval harjutuskaardil.