Vajalikud vahendid:

Tähekaardid, harjutuskaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja on tahvlile tähekaartidest ladunud temaatilise sõna (nt MESI).
2. Klassi ette tuleb üks õpilane, kes valib esimese tähe tagant või harjutuskaardilt ühe harjutuse, mille näitab klassi ees ette.
3. Kõik teevad sama harjutust.
4. Klassi ette tuleb järgmine õpilane ja valib uue harjutuse.