Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased liiguvad kaootiliselt mängualal ringi.
2. Kui õpetaja ütleb ühe arvu, siis õpilased peavad grupeeruma vastavalt kuuldud numbrile (nt 3 – kolmeliikmelised grupid).
3. Kui õpetaja teeb plaksu, hakkavad õpilased uuesti kaootiliselt liikuma.
4. Õpetaja ütleb järgmise arvu.
5. Viimase arvuna ütleb õpetaja selle numbri, mitmeliikmelised rühmad on tarvis järgnevaks ülesandeks koostada.