Vajalikud vahendid:

Telefon, kus sees on GPS liikumist jälgiv äpp (nt Strava; Figure Running; Trace).

Tegevuse kirjeldus:

  1. Matemaatikas: õpilased saavad paari peale tehte, arvutavad ja kirjutavad vastuse GPS joonistusena mingil alal (nt koolistaadionil) ringi liikudes. Iga õige vastus annab punkti ja õpilased saavad uue tehte.
  2. Keeleõppes: õpetaja annab igale õpilasele eestikeelse sõna ja õpilaste ülesanne on kirjutada see sõna inglise keeles, kasutades GPSi. Iga õige vastus annab punkti ja õpilased saavad uue sõna.