Vajalikud vahendid:

Keksukumm või pesukumm

Tegevuse kirjeldus:

1. Igal õpilasel on keksukumm või pesukumm.
2. Õpetaja ütleb kujundi nimetuse ning laps püüab keksukummist käte ja jalgadega kinni hoides moodustada vastava kujundi.