Vajalikud vahendid:

Iga õpilase töövihik/ lünkharjutus lehel, kõikidelekirjutusvahend

Tegevuse kirjeldus:

  1. Töövihikus on palju tüütuid lünkharjutusi. Õpilased liiguvad koguaeg klassis ringi. Eesmärgiks on koos ära täita kõikide õpilaste igavad lünkharjutused.
  2. Ühes töövihikus tohib korraga täita ühe lünga. Täidetakse seni kuni kõigi harjutused on tehtud. Õpilane on sunnitud teksti pidevalt läbi lugema ja süvenema.
  3. Pärast kontrollib igaüks oma TV harjutuse üle.