Vajalikud vahendid:

Numbrikaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja näitab õpilastele numbrikaardi pildipoolset sõna.
2. Õpilane hüppab nii mitu korda kui on sõnas silpe ja sirutab juhul, kui sõna ei saa poolitada.

Erinevad võimalused:

– Kasutada tegevusi vastavalt materjalide raskusastmele. Näiteks III kooliastmes kasutada häälikupikkuste määratlemist 3 erineva tegevuse või liigutusega (lühike, pikk, ülipikk).
– Varieerida tegevusi ning korduste arvu.