Vajalikud vahendid:

Lühikesed temaatilised ülesanded paberil

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased istuvad nagu bussis – üksteise selja taga.
2. Üks õpilane teeb oma lühikese ülesande ära ning astub „bussi“.
3. Õpetaja märguande peale vahetavad kõik reisijad kohad. Kes ilma kohata jääb, läheb ülesannet täitma.
4. Ülesande lahendamise ajaks võiks bussis istuvatele õpilastele välja mõelda mõne toreda ooteharjutuse.

Erinevad võimalused:

– Ülesanded vastavalt aine sisule ja tunni temaatikale.