Liikumisõpetuse ainekava

Koolitee on oluline osa koolipäevast ja igal õpilasel peaks olema võimalus läbida koolitee vähemalt osaliselt aktiivselt liikudes. MIS on aktiivne koolitee? Aktiivne koolitee tähendab, et õpilased liiguvad kooli ning sealt ära kas jalgsi, rattaga, rulaga, tõukerattaga või muul kehaliselt aktiivsel viisil ning selleks on turvalised ja soodsad tingimused. MIKS on aktiivne...