Tegevuse kirjeldus:

1. Igale pingireale on tahvlile kirjutatud tulpa nii palju tehteid kui on õpilasi pingireas (nt 4 pingirida – 4 tulpa tehteid).
2. Iga pingirida on üks võistkond ning aja ja õigete vastuste peale lahendatakse kõik tehted (lapsed jooksevad ükshaaval oma pingist klassi ette ja lahendavad ülesande).

Erinevad võimalused:

– Õpetaja annab lastele ooteharjutusi, mida oma järjekorda oodates sooritada.