Vajalikud vahendid:

Tööleht, mõõdulint või joonlaud igale paarile.

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagatakse paaridesse, igale paarile üks tööleht.
  2. Töölehel on kirjas lünkadega laused, näiteks: „Laua pikkus on … sentimeetrit“. Lünka kirjutatakse number sõnadega.
  3. Nii saab klassis ringi liikuda ja mõõta erinevaid esemeid ning harjutada arvsõnade õigekirja.

Tööleht:

Veel võimalusi:

Võib klassist välja minna ka koolimaja peale või õue mõõtma.