Vajalikud vahendid:

Korvpallid, korvpalli rõngad, tulemuste märkimise leht, pliiats

Tegevuse kirjeldus:

  1. Jagada klass väiksemateks gruppideks.
  2. Iga grupp teeb viskeid (vabaviskeid või viskeid, millele on määratud kindel punktide arv). Iga õpilase valitud koha juures on õpilasel 3 katset.
  3. Pannakse kõik andmed kirja, kes kui palju viskas.
  4. Tabeli alusel saab koostada näiteks tekstülesandeid, protsentülesandeid, moodustada diagramme, selgitada tõenäosust, aritmeetilist keskmist.

Tööleht:

Andmete kogumiseks võid kasutada seda tabelit:

Erinevad võimalused:

– Korvpalli rõnga puudumisel võib klassis kasutada ka ämbrit ja paberist kortsutatud palle. Või minna õue palliplatsile.