Eesmärgid

Tutvustada ja praktiseerida uusi metoodikaid ning pakkuda võimalust kogemuste jagamiseks kolleegidega.

Lühikirjeldus

Koolitusel keskendume erinevatele võimalustele istumisaja vähendamiseks ning liikumisvõimaluste loomiseks II-III kooliastme eesti keele ja matemaatika ainetundides.

Toimumine ja maht

12.11 kell 10:00-15:30
Maht: 6 akadeemilist tundi

Osalejad

Tartu Liikuma kutsuvate koolide eesti keele ja matemaatika aineõpetajad