Eesmärgid

Teadvustada õpetajatele õpilaste istumisaja vähendamise ja liikumisvõimaluste loomise vajadust, tutvustada ja praktiseerida uusi metoodikaid ning pakkuda võimalust kogemuste jagamiseks kolleegidega.

Lühikirjeldus

Koolitusel keskendume erinevatele võimalustele istumisaja vähendamiseks ning liikumisvõimaluste loomiseks II-III kooliastme eesti keele ja matemaatika ainetundides

Toimumine ja maht

27.09 kell 10:00-15:30
Maht: 6 akadeemilist tundi

Osalejad

Tartu Liikuma kutsuvate koolide eesti keele ja matemaatika aineõpetajad