Eesmärgid

Tutvustada ja praktiseerida uusi metoodikaid ning pakkuda võimalust kogemuste jagamiseks kolleegidega.

Lühikirjeldus

Koolitusel keskendume erinevatele võimalustele istumisaja vähendamiseks ning liikumisvõimaluste loomiseks esimese kooliastme ainetundides.

Toimumine ja maht

07.11 kell 10:00-15:30
Maht: 6 akadeemilist tundi

Osalejad

Võrgustiku Tartu koolide klassiõpetajad