Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased seisavad püsti.
2. Õpetaja ütleb õpilastele tehte ning õpilased joonistavad vastuse suurelt õhku.

Erinevad võimalused:

– Saadud korrutise tulemus tuleb lastel joonistada õhku peegelpildis.
– Vastavalt õpetaja öeldud tehtele võivad lapsed liikuda ruumis vastav arv tibusamme edasi või tagasi.