Vajalikud vahendid:

Kaardid erinevate avaldistega

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased seisavad ja neile jagatakse kaardid, millel on erinevad avaldised (nt 16+38+4, 20+38, 40+15 jne).
2. Üks õpilane alustab ja küsib enda kaardi pealt: „Kellel on 16+38+4?“
3. Kõik õpilased arvutavad selle tehte kiiresti ära ja vaatavad, kas nende käes olev avaldis annab sama tulemuse.
4. Õpilane, kelle käes oleval kaardil on avaldise vastus samuti 58, hüüab selle välja.
5. Kõik lapsed, kes on vastanud, lähevad klassi ette/ istuvad. Kui mõni õpilane vastust ei leia, saavad kaasõpilased aidata.

Erinevad võimalused:

– Lisada juurde liikumine. Vastuse 58 saanud õpilane ütleb enne klassi ette minekut ülesande: Nii mitu korda peab hüppama kui arvus on kümnelisi ja nii mitu korda kummardama kui on ühelisi. Tegevusi saab muuta.