Esita inspireerivaid inimesi ja algatusi
Liikuma Kutsuva Kooli Kaugõppeaasta Tegija 2020/2021 konkursile! 

Meil on käes erakordne ja piire nihutav aasta. Kaugõpe tuli äkki, vaibus ja siis hakkas end jupiti taas näitama – kord nädala-, kord kuukaupa. Võisime küll teha harjumuspäraseid plaane, aga koroona-aasta on näidanud, et kui üldse midagi plaanida, siis valmisolekut muutusteks ja kohanemiseks. Igal juhul on kaug- ja hübriidõppest saanud meie uus normaalsus.

Nii tulebki tavapärase Liikuma Kutsuva Kooli Aasta Tegija asemel Kaugõppeaasta Tegija. 

Tutvu lähemalt ka eelmise aasta nominentide ja laureaatidega ning kogu inspiratsiooni!


Liikuma Kutsuvaid Koole on üle Eesti ja kõik on leidnud omamoodi võimalusi, kuidas kaugõppega kõige paremini hakkama saada. Me tahaks nendest võimalustest kuulda! 

Ootame Kaugõppeaasta Tegija konkursile kandidaate ja nende lugusid, mille fookus on liikuma kutsuvate lahenduste loomisel ja põhimõtete hoidmisel kaugõppel. 

Kas teie koolis on leitud lahendus, kuidas õpetajatel liikumispausidest puudus ei tuleks ja on kokku pandud vahvad liikumisvahetunnid videoklippidena või muul kujul? 

Kas olete teinud julgeid ja süsteemseid muudatusi kooli tunniplaanis, et laste ja õpetajate kodused koolipäevad ei oleks ülearu pikad ega istuvad ning kas tunniplaani mahuvad ka kodused õuevahetunnid? 

Äkki tunnete mõnd õpetajat, kes oskab kaugõppelgi ainetunde õue suunata?

Või teie koolil õnnestus õpetajate liikumisrõõmu panustada ka siis, kui taas rakendus 2+2? 

Kas teile on silma jäänud mõni õpilane, kes kaugõppel on võtnud enda peale mõne vahva liikumisväljakutse korraldamise klassi- või koolikaaslastele?  

Võib-olla on teile silma jäänud mõni liikumisentusiast, kes jagab koolipere ja võrgustikuga alati ideid ja kogemusi, kuidas kaugõppel liikuda? 

Ehk on teil mõni sõber, olgu selleks kohalik omavalitsus, ettevõte või lapsevanem, kes ka kaugõppe ajal on andnud oma panuse, et liikumisrõõm ei katkeks õpetajate ja õpilaste jaoks? 

Andke meile neist kindlasti teada! 

Liikuma Kutsuva Kooli Kaugõppeaasta Tegija kandidaate ja nende lugusid ootame kuni 10. juunini 2021. Aasta Tegijad kuulutame välja septembris 2021. 

Kandidaate saate esitada, kui täidate ära alloleva ankeedi.
Aitäh märkamast ja esitamast!


Aastatel 2020-2023 toimuvad Liikuma Kutsuva Kooli arendus- ja rakendustegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine” toel. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction”, mille kaasrahastajaks on Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.