Liikuma Kutsuv Saavutus Koolis

Saavutus on miski, mis tekitab hea tunde! Midagi olulist, olgu see suur või väike, on ära tehtud. Saavutatud on midagi, millest kogu koolipere ja ehk ka kogukond väljaspool kooli saab rõõmu ning uhkust tunda. See saavutus sillutab teed tervema ja liikumisrõõmsama tuleviku poole.

Liikuma Kutsuva Kooli Tegus Tiim

Ühtsuses peitub jõud! Olgu selle jõu taga 2 või 10 inimest, ühised liikumisväärtused ja tahe tegutseda viivad edasi ja muudavad maailma. Tihti on tiimidel ka mõni eriti silmapaistev juht või aktiivne liige, kes annab suurte asjade ära tegemiseks selle esimese sädeme. Olgu kuidas on, aga kui liikumistegevusi tuleb koolipäevadesse üha juurde, siis on sel koolil oma tiimiga väga vedanud!

Liikuma Kutsuv Õpetaja

Olgu tegusa tiimiga koos või eraldi, see õpetaja on aktiivse liikumise kehastus! Ta on kehalise kasvatuse, aine- või klassiõpetaja, kes hoolitseb selle eest, et liikumine oleks au sees mitte ainult tema tundides, vaid vajaminevad võimalused ja teadmised oleksid olemas kogu kooliperel. Ta jõuab teha, viia, tuua, korraldada, mõelda, aidata ja kui vaja, siis ka mägesid liigutada, et liikumine oleks koolipäeva loomulik osa. Tihti on ta töö ja liikumise ühildamisel eeskujuks ka teistele.

Liikuma Kutsuv Koolijuht

Koolijuht näeb suurt pilti ning ta näeb sellel pildil vägagi selget kohta ka liikumisel. Ta viib liikumiskultuuri oma koolis süsteemselt ja kindlalt edasi. Ta on omal nahal kogenud liikumise head mõju ning tahab, et see kogemus oleks samamoodi kättesaadav kogu kooliperele. Kõik teavad, et tema peale saab olla kindel, et liikumiskultuur koolimajast ei kao, vaid muudkui kasvab!

Liikuma Kutsuva Kooli Tegusad Õpilased

Mängujuhid, noortealgatused, liikumist hõlmavad loovtööd, aktiivsed vahetunnid – mis neid kõiki ühendab? Aktiivsed ja tegusad õpilased! Poleks neid, oleks me nii paljudest suurepärastest liikumisalgatustest ja ideedest ilma. Päris pisikestest kuni koolilõpetajateni – kõiki ühendab huvi anda oma panus koolipere liikumisrõõmu!

Liikuma Kutsuvale Koolile Toeks Olnud Lapsevanemad

Võib tunduda, et koolipere koosneb vaid õpetajatest, õpilastest ja teistest, kes igapäevaselt koolimajas käivad, kuid tegelikult kuuluvad sinna ka lapsevanemad. Ja mõnel koolil on nii hästi läinud, et nende peres on vanemaid, kes panevad oma erialased oskused, hea kontaktide võrgustiku ning suure algatusvõime mängu, et muuta paremaks kooli kogukonna liikumisvõimalusi. Sageli veavad lapsevanemad eest just neid projekte, mille läbiviimine näib võimatu ja mis isegi kooli juhtkonna kulmud kerkima panevad. Põhjaliku koostöö ja julge juhtimisega saavad need projektid aga siiski teoks.

Liikuma Kutsuvat Kooli Toetav Kohalik Omavalitsus

Koolijuhi töö on näha suurt pilti oma koolipere hüvanguks, aga kohalik omavalitsus hoolitseb ka selle eest, mis jääb koolimajast väljapoole. Kui sellele pildile mahub mitmekesiste liikumisvõimaluste loomine koolide hoovides, uute koolide kavandamisel, kooliteel ja avalikus ruumis, siis ei võida sellest mitte ainult koolipere, vaid kogukond laiemalt. Eriti tore, kui seal on kuulda märksõnu nagu „hea koostöö“, „strateegilised lahendused”, „süsteemsete muutuste läbiviimine“, „materiaalne ja/või moraalne toetus“.

Liikuma Kutsuva Kooli Leidlik Distantsõppe Lahendus

Distantsõpe tuli äkki, vaibus ja siis hakkas end jupiti taas näitama – mõnes kohas nädala-, mõnes kuukaupa. Igal juhul on distants- ja hübriidõppest saanud meie uus normaalsus. Kui enne oli vaja kiirelt kohaneda, siis nüüd on aeg leida jätkusuutlikke võimalusi liikumise ja distantsõppe ühendamiseks. Paras väljakutse, kuid väljakutsed pididki ületamiseks olema!

Liikuma Kutsuva Kooli Suur Sõber

Me kõik teame, et elu ilma sõpradeta on kurb. Sõbrad aitavad jagada murekoormat, suurendada rõõmukuhja ning toetavad meid meie tegemistes. Kõige suuremad sõbrad tulevad koolile appi just seal, kus seda kõige rohkem tarvis. Vaja pinda, suuski, toetavat sõna, innustavaid soovitusi? Pole probleemi! Need sõbrad on asutused, organisatsioonid või hakkajad inimesed otse naabrusest või hoopis kaugemalt, kes aitavad ellu viia koolipere ammusi unistusi või täidavad lahendustes puuduolevaid lünki. Sellised sõbrad on lausa kulda väärt!

Liikuma Kutsuva Kooli Kogemuste Jagaja

Mõnikord on lihtsam teha kui tehtust rääkida – eriti rääkida veel nii, et see inspireeriks või õpetaks. Aga on neid, kes on jagamise ülesande enda peale võtnud. Nad ei ole kadedad seletama, küsimustele vastama, oma kogemusi avama ja kasvõi läbikukkumise õppetundidest rääkima, et head mõtted ikka leviks. Teevad nad seda siis näiteks Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki grupis, ajakirjanduses või seminaridel esinedes – nemad aitavad ideedel jõuda kaugemale!

Parim Õpetajate Liikumisrõõmu Toetav Algatus

2020./2021. õppeaastal oleme pööranud senisest rohkem tähelepanu õpetajate heaolule ja liikumisrõõmule. Nii lihtne on õpetajal endast kõike andes unustada, et ka tema vaimne ja füüsiline tervis vajab hoidmist. Kõik, kes on teinud selle ekstrasammu ja toonud õpetajate päevadesse rohkem liikumist ja liikumisrõõmu, on tähelepanu väärt!