Tegevuse kirjeldus:

1. Mäng käib puuviljakorvi põhimõttel.
2. Õpetaja valib koos õpilastega vastavalt tunni sisule välja kuni 8 erinevat tunnust.
3. Õpilased seisavad ringis ja õpetaja sosistab igale lapsele kõrva ühe tunnuse.
4. Üks õpilane seisab ringi keskele, nimetades ühe tunnuse.
5. Õpilased, kes end ära tunnevad, peavad kohad vahetama ning õpilane, kes oli ringi keskel, püüab samuti jõuda vabale kohale.
6. Kes jääb ilma kohata, nimetab järgmise tunnuse.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles sobivad tunnusteks näiteks sõnaliigid.
– Matemaatikas numbrid (paaris- ja paaritud arvud, 3-ga jaguvad arvud jne).
– Loodusainetes loomaliigid või loomad.
– Ajaloos erinevad aastaarvud või olulised sündmused.