Tegevuse kirjeldus:

  1. Lepitakse kokku mängu reegel: õpilased hüppavad ette nii mitu korda, kui on kümnelisi ning hüppavad selg ees taha nii mitu korda, kui on ühelisi.
  2. Õpetaja hakkab ütlema erinevaid kahekohalisi arve ning õpilased hüppama. Näiteks: “Hüppa ette nii mitu korda, kui on arvus kümnelisi, 46.”

Näpunäited:

  1. Kontrollimise mõttes võib õpetaja nimetada vaid ühe õpilase, kes hüppab. Kui ta hüppas õigesti, hüppab ka terve klass järgi.
  2. Õpilastel jääb kordamisega paremini meelde – õpetaja ütleb 46, õpilased kordavad “46” ja hüpped loetakse samuti kõva häälega kaasa.