Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja nimetab läbisegi nii eesti omasõnu kui võõrsõnu.
2. Kui tegemist on eesti keele omasõnaga, siis lapsed jooksevad oma kohal.
3. Kui tegu on võõrsõnaga, siis lapsed tõstavad käed üles ja plaksutavad.

Erinevad võimalused:

– Muuta tegevusi, mida omasõna või võõrsõna kuulmisel tehakse.
– Omasõnade ja võõrsõnade asemel määrata tegevused sõnadele, milles on täishäälikuühend ning sõnadele, milles on kaashäälikuühend. Kui sõnas on kolmekordne häälikuühend (nt „tantsis“), on vaja teha kolmas tegevus (nt plaksutamine).