Vajalikud vahendid:

Poolikud mõisted/definitsioonid klassis

Tegevuse kirjeldus:

1. Üle terve klassiruumi on seintele ja põrandale kinnitatud poolik mõiste või definitsioon.
2. Õpetaja loeb mõiste või reegli esimese poole ning õpilane peab klassist leidma õige lõpu ning sinna seisma jääma.

Erinevad võimalused:

– Eesti keeles ja kirjanduses saab kasutada tsitaate või vanasõnu.
– Matemaatikas ja võõrkeeles reeglite kasutamine.
– Loodusainetes ja sotsiaalainetes mõistete definitsioonid.