Vajalikud vahendid:

Pall, suurem ruum, küsimused õpitava teema kohta

Tegevuse kirjeldus:

  1. Õpilased jagatakse kahte vastastikusesse rivisse. Seistakse üksteisest piisavalt kaugel, et saaks palli visata.
  2. Algul on ühed viskajad, teised püüdjad, peale ühte viskamist rollid vahetuvad.
  3. Viskajate rivist esimene õpilane üritab vastasrivist kellelegi pihta saada, püüdja peab aga kas pallil eest ära saama või selle kinni püüdma.
  4. Kui püüdja saab palli kinni, peavad küsimusele vastama viskajad. Kui viskaja saab aga püüdjale pihta, peavad küsimustele vastama püüdjad.
  5. Küsimusi võib küsida nii õpetaja kui võib ka küsimused eelnevalt õpilastele anda või nad ruumis keskele maha paigutada.