Tegevuse kirjeldus:

1. Lapsed liiguvad klassiruumis vabalt ringi.
2. Õpetaja nimetab erinevaid kujundeid.
3. Õpilased võtavad vastava arvuga rühmad ja moodustavad seistes nimetatud kujundi.
4. Kui õpetaja on kujundid üle vaadanud, liiguvad õpilased taas klassis vabalt ringi ja õpetaja nimetab järgmise kujundi.