Liikuma Kutsuvaks Kooliks on võimalik saada, liitudes võrgustikuga või alustades iseseisvalt kooli kujundamist liikuma kutsuvaks. Järgnevalt leiad soovitused, kuidas:

 • – liituda Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga
 • – alustada iseseisvalt oma meeskonnaga koolis muutuste loomisega
 • – iga kooliga seotud inimene saaks individuaalselt kooli liikuvamaks muuta

Liituge LIIKUMA KUTSUVATE KOOLIDE võrgustikuga

Laiendame koolide võrgustikku järk-järgult. Kui teie kool soovib võrgustikuga liituda ning teil on olemas Liikuma Kutsuva Kooli meeskond, kuhu kuulub ka kooli juhtkonna liige, siis kirjutage palun liikumislabor@ut.ee
Võrgustiku liikmena saab teie kool võimaluse osaleda Liikumislabori

 • – ideeseminaridel
 • – aktiivsete vahetundide ja ainetundide koolitustel
 • – liikumisfoorumil
 • – külastada teisi võrgustikukoole ning jagada kogemusi
 • – mentori, kes toetab ja nõustab muudatuste ellu viimisel

Võrgustikku kuuluvatelt koolidelt ootame

 • – iga-aastase tegevuskava koostamist ja elluviimist
 • – iga-aastase koolide eneseanalüüsitööriista ehk KENA täitmist
 • – oma kogemuste jagamist teiste võrgustiku koolidega
 • – veebiküsitluses osalemist kord kahe aasta jooksul

Soovitame teil liituda ka Liikuma Kutsuvate Koolide Facebooki-grupiga, kus nippe ja ideid jagavad õpetajad ja koolitöötajad paljudest Eesti koolidest!

Kujundage ISE oma koolist LIIKUMA KUTSUV KOOL

Igal koolil on võimalus muuta ise oma koolipäevad liikuvamaks, kutsudes kokku meeskonna ja hakates muutusi järjest ellu viima. Siit leiate ideid ja soovitusi, mis koolide senise kogemuse põhjal on muutuste loomisel osutunud tõhusaks.

Meeskonna moodustamine

Programmi senine kogemus näitab, et tugev meeskond ning eri osapooltega koalitsioon on muutuste loomisel parim võimalus. Kaasatud peaksid lisaks koolijuhile ning õpetajatele ja huvijuhile olema nii õpilased kui lapsevanemad. Koolijuhi osalemine on tugeva eeldus, et asjad hakkavad toimima.

Kaasamine ja huvide väljaselgitamine

Koolis on palju erinevate rollidega inimesi. Õpilastel võivad olla koolile ja liikumistegevustele väga erinevad ootused – seda näiteks vanusest ja tegevuste iseloomust lähtuvalt. Eri osapoolte kaasamiseks saab kasutada näiteks mõttetahvlit.

Oma kooli jaoks parimate võimaluste leidmine

Igal koolil on oma tugevused, mida saab liikumisvõimaluste parandamisel ära kasutada. Samuti tasub üles leida need teemad, mille puhul uute võimaluste loomine toob kaasa kõige suurema muutuse. Pakume teile eneseanalüüsiks järgmisi tööriistu:

Tegevuskava paikapanemine

Selleks et kaasamise, huvide väljaselgitamise ja eneseanalüüsi käigus kogutud head ideed saaksid võimalikult tõhusalt rakendatud, soovitame koostada tegevusplaani, kus on kirjas ka tähtajad ja vastutajad. Oleme töötanud välja tegevuskava põhja, mis koos koolide eneseanalüüsi tööriistaga (KENA) aitab panna paika õppeaasta prioriteete õpilaste liikumise toetamisel ning jälgida aastate jooksul toimunud muutusi.

Aeg tegutseda!

Kui su kool on astunud esimesed sammud, anna sellest teada kas otse meile või Liikuma Kutsuvate Koolide Facebooki-grupile. Ootame väga sinu tagasisidet ja kogemusi!

IGAÜKS saab midagi teha – iga muutus on samm edasi!

Kui Teie koolis veel ei panda suurte muutuste loomiseks meeskonda kokku, on ka muid lahendusi. Kõik koolipere liikmed saavad ka iseseisvalt kaasa aidata Liikuma Kutsuvaks Kooliks muutumisele. Oleme koondanud mõned soovitused, lähtudes senistest kogemustest.

Täiendava info ning soovituste saamiseks tasub kindlasti liituda Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki-grupiga.