Võrgustiku koolituskalender 2021

2021. aasta koolituskava on koostamisel!

Võrgustiku koolide vunkseminar, mille fookuses on distantsõpe ja koolipere liikumisaktiivsus toimub 9. veebruaril veebikeskkonnas. Täpsem info liikumislabor@ut.ee

Sel aastal võrgustikuga liitunud uutele koolidele suunatud ideeseminar toimub esmakordselt veebi vahendusel kahes osas 22. veebruaril ning 1. märtsil.

Mängujuhtide koolitused toimuvad kevadel koolipõhiselt – võtame koolidega ühendust sobiva aja kokkuleppimiseks.

Aktiivsete ainetundide baaskoolitused klassi- ja aineõpetajatele leiavad aset sügisel 2021.

Liikuma Kutsuvate Koolide sügisseminar toimub 8.-10. september 2021.

Võrgustiku koolituskalender 2020

Aktiivse ainetunni stardi- ja jätkuseminarid on kooskõlastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning vastavad soovitustele viia läbi õuesõpet ja kasutada mitmekülgseid õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste hajutatust. Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate valmisolekut rakendada erinevaid õuesõppe meetodeid.

August

September

Oktoober

November

Detsember

Töötoad ja seminarid mujal

Kui soovite koolipõhist koolitust või soovite, et viiksime läbi loengu või töötoa teie korraldatud üritusel, siis kirjutage meile liikumislabor@ut.ee