Kalendris on välja toodud Liikuma Kutsuva Kooli programmis osalevate koolide koolitused.

Võrgustiku koolituskalender 2020

Aktiivse ainetunni stardi- ja jätkuseminarid on kooskõlastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning vastavad soovitustele viia läbi õuesõpet ja kasutada mitmekülgseid õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste hajutatust. Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate valmisolekut rakendada erinevaid õuesõppe meetodeid.

August

September

Oktoober

November

Töötoad ja seminarid mujal

Kui soovite koolipõhist koolitust või soovite, et viiksime läbi loengu/töötoa teie korraldatud üritusel, siis võite meile kirjutada liikumislabor@ut.ee