Liikumisõpetuse kogemusseminar Kohtla-Nõmme Koolis

Registreerumine

Vabu kohti: 10+Info

Kohtla-Nõmme Koolis võtab meid vastu kehalise kasvatuse õpetaja Piret Niglas, kes 2021. aastal läbis liikumisõpetuse ainekava koolitussarja. Piret on ka ise aktiivselt välja töötanud orienteerumismänge ja läbi viinud koolitusi. Liikumisõpetuse ainekavas on sees nii orienteerumis- kui ka looduses liikumise oskus. Kogemusseminaril on õpetajatel hea võimalus Pireti juhendamisel osaleda orienteerumismängude töötoas ja kuulda/näha, kuidas Kohtla-Nõmme koolis toetatakse laste liikumist igapäevaselt. Lisaks tutvustab Maret Pihu vaimse ja kehalise tasakaalu valdkonda liikumisõpetuse ainekavas. Päevakava 9.45 Kogunemine 10.00 Kohtla-Nõmme Kool kui liikuma kutsuv kool – Piret Niglas 10.45 - 13.00 Liikumisõpetus ja orienteerumismängud – Piret Niglas 13.00 - 13.45 Lõuna 14.00 Liikumisõpetus ja orienteerumismängud – Piret Niglas 15.00 - 15.45 Vaimse ja kehalise tasakaalu valdkond liikumisõpetuse ainekavas. Praktilised tegevused lõõgastavatest mängudest ja õppematerjali tutvustus – Maret Pihu 15.45 - 16.00 Päeva kokkuvõte

Toimumisaeg: 27.05.2022 kell 10:00 kuni 16:00

Asukoht: Kohtla-Nõmme

Kontakt: Maret Pihu, maret.pihu@ut.ee