Liikuma Kutsuva Kooli Eneseanalüüs (KENA) 

Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüs (KENA) annab hea ja realistliku ülevaate kooli hetkeolukorrast ja aitab kavandada teekonda Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Muutused võtavad aega. KENA võimaldab toimunud muutusi hinnata ja tulevastele suunda valida.

Meie jaoks on KENA võimalus näha võrgustiku üldiseid arengusuundi: millistes valdkondades toimuvad arengud ja millised vajaksid enam tuge. Iga kooli täidetud KENA aitab kaasa Liikuma Kutsuva Kooli programmi arengule ja  koolidele väljakutsete korral paremini abiks olemisele.

MILLEST KENA KOOSNEB? 

KENA koosneb kuuest igale Liikuma Kutsuvale Koolile olulisest sisutegevuste valdkonnast ehk plokist: meeskond, koostöö ja võrgustik; kooliruum ja -õu; aktiivne vahetund; aktiivne ainetund; liikumisõpetus ja aktiivne koolitee. 

KUIDAS KENA TÄITA? 

KENA on koostatud täidetava PDFina. KENA võib ka välja trükkida ja käsitsi täita: sel juhul palume teil see hiljem skaneerida või üles pildistada.

Analüüsi tegemist võiks eest vedada kooli LKK meeskond. KENA võib täita ka väiksemate plokkide haaval, kutsudes iga ploki juurde kaasa mõtlema olulised osapooled teie koolist. 

Küsimused, millele vastate, on sõnastatud kaugemate eesmärkidena, mille poole Liikuma Kutsuva Koolina püüelda. Vastates hinnake kooli hetkeseisu selle eesmärgi poole liikumisel skaalal ühest kuueni. KENA on eeskätt tööriist teile endile, seepärast julgustame teid seda täitma, lähtudes asjaoludest nii, nagu nad parajasti on. 

Arusaadavalt on koroonaaeg tugevasti mõjutanud paljude koolide võimalusi õpilastele harjumuspäraseid liikumistegevusi pakkuda. Just selliste selgituste ja täpsustuste jaoks on iga ploki järel ruumi kommentaarideks. 

MILLAL KENA TÄITA? 

Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga liitunud koolid võiksid KENA läbi teha igal aastal.

Laadige alla KENA põhi, kutsuge kolleegid ja õpilased kaasa mõtlema ning saatke täidetud KENA meile liikumislabor@ut.ee.