Vajalikud vahendid:

Lühikesed jutukesed seinal

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpetaja paneb klassi nähtavatele kohtadele 4-5 etteütluse teksti.
2. Õpilane valib neist enda jaoks lähima teksti, loeb esimese lause ning läheb kiiresti oma kohale seda lauset vihikusse kirjutama.
3. Seejärel läheb õpilane järgmise lause „jahile“, et kogu jutuke vihikusse kirja saaks.