Vajalikud vahendid:

Tabelid, kirjutusvahendid

Tegevuse kirjeldus:

1. Õpilased töötavad rühmas ja otsivad lugemispalast nimisõnu, tegusõnu ja omadussõnu.
2. Igale rühmale on paigutatud koridori seinale tabelid.
3. Õpetaja ütleb sõnaliigi, mille sõnad õpilased tabelisse kirjutavad.
4. Tabelisse saab kirjutada kordamööda, et kõik lapsed liikuda saaksid.

Erinevad võimalused:

– Tabeli juurde ja tagasi liikumisel on tarvis imiteerida selle looma liikumist, kelle pilti õpetaja näitab (tähekaartide pildid).