Vajalikud vahendid:

tähekaardid, harjutuskaardid

Tegevuse kirjeldus:

1. Klassi on seina peale kinnitatud tähed, mille kõrval on harjutustega tähekaart või harjutuskaart.
2. Õpetaja annab lastele valida 3 teemakohast sõna, mille hulgast tuleb enda jaoks valida 1.
3. Õpilased peavad tähtimööda klassis ringi liikuma ning iga tähe juures tuleb teha ühte harjutust, mis on valitud tähe kõrval oleval harjutuskaardil.